วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
World Wildlife Day 2022

"Recovering key species for ecosystem restoration-พลิกวิกฤตชีวิตในป่า พลิกพื้นชะตาระบบนิเวศ"

HIGHLIGHT
___________

ขอแสดงความยินดีกับ 2 เยาวชน จากประเทศไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยในเวทีการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ
เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี 2565 ในการเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ 13 คนสุดท้าย จากผลงานศิลปะที่ถูกส่งเข้าประกวด
โดยเหล่าจิตรกรเยาวชนจาก 58 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 1,500 ผลงาน

ด.ช. พบธรรม โปชยะวณิช อายุ 7 ปี
เจ้าของผลงาน “Ocean Theme” จากสถาบันสอนศิลปะ ART ROOM UD.

ด.ญ. Musika Adia L. Villez อายุ 9 ปี
เจ้าของผลงาน “Your Family Our Family”

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีชื่อว่า “Return Home”
โดยเป็นผลงานของ Yanjun Mao อายุ 13 ปี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

INFLUENCER QUOTES
___________

"การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ คือ การสร้างสมดุลของความหลากหลาย
ธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ป่า และมนุษย์ ล้วนต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันเเละกันเพื่อความอยู่รอด
ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอยู่สูงเกินกว่าใคร พวกเราเป็นเพียงจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เรียกว่า โลก
และไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่า การได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"

ใบตอง - จรีรัตน์ เพชรโสม
มิสเอิร์ธ ไทยแลนด์ 2021/ มิสเอิร์ธ ไฟ 2021
นางงามนักอนุรักษ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรฯ ขององค์การสหประชาติและทูตมูลนิธิโลกสีเขียว

“Co-existing on this planet is all about maintaining balance in diversity.
The great nature, trees, animals and human beings all have to rely on each other in order to survive.
No living being is superior to others. We are but a small part of the big picture called “Earth”
and nothing is more important than to co-exist with others in harmony.”

BAITONG - Jareerat Petsom,
Miss Earth Thailand 2021/Miss Earth Fire 2021,
Beauty queen of Conservation who has been appointed as the UN Sustainable Ocean Ambassador (SOA)
and Ambassador of Green World Foundation

OUTREACH VIDEOS
___________