สื่อประชาสัมพันธ์
Outreach material

สื่อรณรงค์วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2565 เช่น ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (official logo) โปสเตอร์ในภาษาหลักของสหประชาชาติทั้ง 6 ภาษา ภาพพื้นหลังเสมือนจริง (virtual backgrounds) สื่อประกอบโซเชียลมีเดีย (social media kit) วิดีโอประชาสัมพันธ์ (outreach video) เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


The outreach material of World Wildlife Day 2022 including official logo, posters in all six UN languages, virtual backgrounds, outreach videos and a social media kit with suggested messages can be downloaded here.